Zakalená voda v bazénu

Příčina: Nízké nebo vysoké pH, Velký výskyt bakterií, Rozptýlení jemných mechanických nečistot, Rozptýlení organických sloučenin, Nadměrné dávkování přípravku POOL FLOCK, Snížená funkce filtračního zařízení

Řešení: Hodnotu pH upravte pomocí přípravku pH+ a pH-, Aplikujte přípravek POOL (dvojnásobná dávka), Aplikujte přípravek POOL FLOCK, Aplikujte šokovou dávku přípravku POOL OXI, Po dobu 24 hodin nechte zapnutý filtr, Filtr proplachujte po dobu alespoň15 minut. V případě potřeby vyměňte pískovou náplň.


Výskyt řas v bazénu

Výskyt řas může způsobit zelené, hnědé nebo nažloutlé zbarvení vody s kluzkým nebo mazlavým povlakem na dně a stěnách bazénu. Obvykle jej doprovází nepříjemný zápach vody.

Příčina: vysoké pH, vysoká teplota vody, dešťová voda v bazénu nebo pyly v ovzduší.

Řešení: první den aplikujte přípravek Dezinfekce POOL (dvojnásobná dávka), druhý den Sypká oxidce pro bazény OXI a následně POOL FLOCK. Při aplikaci dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků a zkontrolujte, zda je zapnuta filtrace. Odumřelé řasy zachytí filtr. Zbylé řasy odstraňte bazénovým vysavačem.


Koroze kovových částí

Příčina: voda má nízké pH

Řešení: zkontrolujte pH / možno použít kapkový tester Ph /a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu